Neprofitna
najemna stanovanja
Upravnik? Prijavi
NAJEMNIKI
Prenesi STANDARDI VZDRŽEVANJA STANOVANJ IN DELITEV OBRATOVALNIH STROŠKOV
Navodila najemnikom glede standarda vzdrževanja stanovanj, ki jih je dolžan opraviti najemnik in obvestilo o delitvi obratovalnih stroškov