Neprofitna
najemna stanovanja
Upravnik? Prijavi
april
11
2014

GRADIVA "Navodila najemnikom"

Pod GRADIVI so objavljena Navodila najemnikom glede standarda vzdrževanja stanovanj, ki jih je dolžan opraviti najemnik in obvestilo o delitvi obratovalnih stroškov.